O firmie

Biuro Geodezji i Szacowania Nieruchomości GRADUS s.c. zostało założone w roku 1993.

Świadczymy usługi geodezyjne, kartograficzne, szacowania nieruchomości i inne:

 • opracowanie map:
  • do celów projektowych (w tym 3D),
  • do celów prawnych,
  • ewidencyjnych,
  • zasadniczych,
  • tematycznych,
 • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych,
 • podziały nieruchomości (działek):
  • opracowane na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • opracowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • opracowane na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
  • opracowane na podstawie innych przepisów,
 • opracowanie dokumentacji geodezyjnej stanowiącej podstawę do wydania decyzji o linii brzegowej potoków, rzek, zbiorników wodnych,
 • wznowienie granic,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • scalenie i podział nieruchomości,
 • geodezyjne pomiary wodne potoków, rzek, zbiorników wodnych,
 • pomiary obiektów hydrotechnicznych – wałów, mostów, jazów, przepustów i innych urządzeń wodnych i obiektów regulacyjnych,
 • pomiary przekrojów i profili,
 • zakładanie i aktualizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali,
 • opracowanie numerycznych modeli terenu,
 • pomiary GPS,
 • usługi z zakresu szacowania nieruchomości,
 • usługi związane z nabyciem gruntów pod realizowane inwestycje,
 • gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
 • inne specjalistyczne usługi z zakresu geodezji i GIS.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym i oprogramowaniem. Zatrudniamy doświadczonych geodetów uprawnionych i geoinformatyków.

W zakresie naszej działalności jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom każdego klienta.

Zapraszamy do współpracy!